U istaag Dadka iyo dalka

Barnaaijka u istaag dadka iyo dalka waa barnaamij danguud uu leeyahay shaqsi walba ee soomaliya kuna diidayo codkiisa adag in Dadka iyo Dalka dhibaato loo geesto ku taageeraya codkiisa Nabad iyo Hormar

Translate »